Digitaalinen markkinointi

Revolt.fi

Pyydä tarjouspyyntö

Kuinka modernit tuotekehitysmenetelmät hyödyttävät yritystäsi

Teollisuusalan toimijoilla esiintyy toisinaan teknisiä ongelmia esimerkiksi tuotanto- ja pakkauslinjojen kanssa. Toisinaan taas tuotekehittely tökkii, ja siihen kaivataan ulkopuolista apua. Ehkä tarve onkin tehostaa laitoksen toimintaa ja saavuttaa kustannussäästöjä? Jos omin voimin ei löydetä ratkaisuja, on aika kääntyä mekaniikkasuunnittelua ja tuotekehittelyä tarjoavien asiantuntijayritysten puoleen. Esimerkiksi Enmac Oy on Tampereella, Kotkassa ja Porissa toimiva, mekaniikkasuunnittelua ja tuotekehittelyä tarjoava yritys, joka on auttanut erikokoisia asiakkaitaan parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään. Enmacin insinöörit ja eri alojen suunnittelun asiantuntijat laativat kaikki tarvittavat laskelmat, esimerkiksi lujuus- ja virtauslaskelmat, suunnittelevat hankkeen tai uuden tuotteen toteutuksen, ja ovat tiiviisti mukana koko prosessin ajan. Kyse voi olla vaikkapa pakkauslinjan automatisoinnista, vanhan tehtaan modernisoinnista tai uusien tuotteiden kehittämisestä. Enmacilla on erityisosaamista muun muassa konesuunnittelusta, ajoneuvosuunnittelusta, teräsrakennesuunnittelusta ja tuotantojärjestelmäsuunnittelusta. Enmaciin ja sen asiakastarinoihin pääsee tutustumaan osoitteessa Enmac.fi. Enmacin kehittämien, optimaalisten ja yksilöllisten ratkaisujen avulla yritys voi parantaa tuottavuuttaan ja kannattavuuttaan, ja saavuttaa merkittävää kilpailuetua.

Tuotekehitys on pitkä prosessi

Tuotelkehitys tarkoittaa uuden tuotteen luomista. Sen avulla pyritään joko saamaan markkinoille aivan uusia tuotteita, tai sitten tarkoitus on parannella ja kehittää jo olemassa olevia tuotteita. Tuotekehittelyyn tarvitaan tutkimustuloksia. Tutkimusten tekoa varten yrityksellä saattaa olla oma tuotekehitysosasto, mutta yritys voi myös ostaa tarvittavan osaamisen muualta. Perinteisillä teollisuusaloilla tuotekehityksen osuus yrityksen liikevaihdosta voi olla vain muutamia prosentteja, kun taas uusilla aloilla siihen saattaa kulua jopa noin 50 %. 

Tuotekehitys

Ensin tulee toteuttaa markkinaselvitys, eli selvittää, millaisia tuotteita asiakkaat haluavat, ja millaisia tuotteita kilpailijat jo tarjoavat. Näihin kysymyksiin löydettyjen vastausten perusteella aletaan kehitellä uusia ja ainutlaatuisia tuotteita. Ideointivaiheessa ja luonnosteluvaiheessa vaaditaan luovuutta. Ratkaisumahdollisuuksia voidaan havainnollistaa esimerkiksi modernin 3D-tulostuksen avulla. 3D-mallit toimivat prototyyppeinä, joiden avulla uutta tuotetta voidaan kehittää edelleen vastaamaan todellisia tarpeita.

Enmac on mukana koko tuotekehitysprosessin ajan aina toteutettavuusselvityksistä ja esisuunnittelusta tuotteen käyttöönottoon saakka. Enmac huolehtii asiantuntevasti resursoinnista, projektin aikataulutuksesta ja esimerkiksi prototyypin ja nollasarjan valmistuksen valvonnasta. 3D-tulostus on olennainen osa modernia tuotekehitysprosessia. Hankkeesta kuuluu luoda täydellinen dokumentaatio – senkin toteuttamisen Enmac hoitaa tyylipuhtaasti.  

Olipa kyse aivan uusien tuotteiden kehityksestä, vanhojen tuotteiden modernisoinnista tai tuotekehityksen kokonaisprojektien johtamisesta, valitse siihen kokenut, luova ja tuloshakuinen kumppani – kuten Enmac. Luvassa on optimaalisia ja innovatiivisia ratkaisuja. Modernisoinnilla voidaan saavuttaa merkittävät kustannussäästöt, esimerkiksi parantamalla tuotteen energiatehokkuutta tai alentamalla sen valmistamisesta aiheutuvia kustannuksia. Hyvä esimerkki Enmacin onnistuneista tuotekehittelyprojekteista on öljyntorjuntaharja. Öljyntorjuntaan tarkoitettua harjakonetta haluttiin jatkokehittää keventämällä sen painoa 30 %. Lopputuloksena öljyntorjuntaharjakoneen massa pieneni 35 %. Toinen esimerkki on 3D-koordinaattimittausjärjestelmän reflektorinpidin. Enmacin asiantuntijat tulivat siihen tulokseen, että se kannattaa valmistaa 3D-tulostamalla. Lopputuloksena osan toiminnallisuus parani, valmistettavien osien lukumäärä pieneni, ja osan valmistuskustannukset laskivat yli 80 %. Samalla osan massa pieneni 77 %, mikä helpotti asennusprosessia. 

3D-tulostus on yksi moderneista tuotekehitysmenetelmistä 

Teollinen muotoilu kuuluu tuotekehitykseen – sen avulla varmistetaan uuden tuotteen käyttömukavuus, toiminnallisuus ja turvallisuus. Samalla saadaan käyttökelpoista tietoa, mitä voidaan hyödyntää tuotteen valmistusprosessissa, esimerkiksi lopullisissa materiaalivalinnoissa ja lopullisten valmistuskustannusten alentamisessa. 3D-tulostus on tätä päivää. Sen avulla tehostetaan suunnitteluprosessia ja saadaan konkreettisia mallikappaleita suunnittelutyötä helpottamaan. 3D-tulostus on tehnyt suunnitteluprosessista nopeampaa ja edullisempaa, sillä 3D-tulosteiden avulla muutosten ja erilaisten versioiden tekeminen on huokeaa. Prototyyppien avulla voidaan minimoida lopullisen tuotteen virheet. Joissain tilanteissa 3D-tulostus sopii myös lopullisen tuotteen valmistusmenetelmäksi, kuten edellä mainitun 3D-koordinaattimittausjärjestelmän reflektorinpitimen tapauksessa. 

Ilman ammattitaitoista suunnittelua 3D-tulostuksen parhaat hyödyt jäävät saamatta. Enmac on erikoistunut 3D-tulosteiden suunnitteluun vuodesta 2013. Tällä hetkellä se pystyy tarjoamaan asiakasyrityksilleen ensiluokkaista ja ajantasaista tietotaitoa niin 3D-tulostusmenetelmien ja materiaalien tuntemukseen, metallisten ja muovisten 3D-tulosteiden suunnitteluun kuin 3D-tulostuspotentiaalin tunnistamiseenkin liittyen. 

3D-tulostamisella osat tai osakokonaisuudet voidaan valmistaa paremmin, nopeammin ja halvemmin. Tekninen paremmuus saavutetaan esimerkiksi kompaktimmalla koolla, helpommalla käytettävyydellä tai pienemmällä virtausvastauksella. Parhaimmillaan osakokonaisuus voidaan valmistaa 95 % aiempaa edullisemmin, ja lisäksi valmistusprosessi nopeutuu. 3D-tulostamisen avulla voidaan siis saavuttaa merkittävää kilpailuetua ja huomattavia säästöjä, joten kannattaa ottaa 3D-tulostamiseen perehtynyt asiantuntijayritys mukaan uusien tuotteiden kehitykseen tai vanhojen tuotteiden modernisointiin. 

Mitä tiketöintijärjestelmä tarkoittaa?

Aasiakaspalvelutiski

Palveluiden ja tuotteiden tilaaminen on siirtynyt verkkoon. Toki kivijalkakauppoja ja asiakaspalvelutiskejä on yhä olemassa eivätkä ne näillä näkyminen ole katoamassa minnekään, mutta asiointi tapahtuu aina vain useammin verkossa. Digitaalinen markkinointi on entistä tärkeämpi osa jokaisen yrityksen markkinointia. Yrityksen pitää löytyä verkosta ja ennen kaikkea sosiaalisesta mediasta eli somesta, jos se haluaa tavoittaa asiakkaat. Niin putkifirmalla, salaojaurakoitsijalla, kampaajalla kuin kotisiivoojallakin pitää olla verkkosivut, mitkä toimivat hyvin myös mobiililaitteilla. Hakusanamainonnan avulla verkkosivut löytyvät hyvin Google- ja Bing-hauilla. Sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse välitetyt mainokset ovat usein tehokkaimpia kuin perinteiset lehti-ilmoitukset tai kaupan ilmoitustaululle kiinnitetyt paperimainokset. 

Asiakkaat odottavat saavansa verkossa myös asiakaspalvelua. Jos tilauksen tai tuotteen suhteen esiintyy epäselvyyksiä, asiakas laittaa usein mieluummin sähköpostia tai verkkoviestiä, kuin jonottaa puhelinasiakaspalveluun. Ketterin yhteydenottotapa nopeissa ja yksinkertaisissa kysymyksissä on chat. Putkimiehellä tai kampaajalla on tuskin aikaa roikkua chatissä (varsinkin jos digitaalinen markkinointi on hoidettu hyvin, ja tilauksia satelee). Asiakaspalvelun voi ulkoistaa, mutta siihen liittyy ongelmia. Miten varmistaa, että asiakas saa yhtä laadukasta, sujuvaa ja asiantuntevaa apua, ottipa hän yhteyttä kasvokkain, chatissä tai vaikkapa puhelimitse?

Monikanavainen asiakaspalvelu vaatii hyviä työkaluja

Asiakaspalvelun monikanavaisuus tarkoittaa sitä, että asiakas saa vastauksen kysymyksiinsä useita erilaisia kanavia pitkin. Jos asiakas haluaa esimerkiksi kysyä toimitusajoista tai antaa palautetta yrityksen toiminnasta, hän voi ottaa yhteyttä niin puhelimitse, sähköpostitse kuin vaikkapa chatissä. Kuulostaa hyvältä, mutta monilla yrityksillä monikanavainen asiakaspalvelu on vielä lapsenkengissä. Asiakas ei saakaan kaikkiin tarpeisiinsa apua kaikista kanavista, vaan joutuu ottamaan yhteyttä toista kanavaa myöten. Saman asian selittäminen niin chat-, sähköposti- kuin puhelinasiakaspalvelijalle on jopa turhauttavampaa kuin roikkua puhelinasiakaspalvelulinjalla parinkymmenen minuutin verran. 

Jos digitaalinen asiakaspalvelu ei ole hyvin toteutettu, seurauksena voi olla esimerkiksi se, että viestejä hukkuu, usea henkilö vastaa samaan viestiin tai että tieto erilaisista kampanjoista ja muista olennaisista asioista ei välity kaikille asiakaspalvelutahoille. Aidosti toimiva monikanavainen asiakaspalvelu on omnichannel-asiakaspalvelu, eli asiakaspalvelujärjestelmä, missä asiakas saa tasalaatuista ja sujuvaa palvelua riippumatta siitä, minkä yhteydenottotavan hän valitsee. Tiketöintijärjestelmä on modernin asiakaspalvelun yksi tärkeimmistä työkaluista.

Mitä tiketöintijärjestelmä tarkoittaa?

Tiketöintijärjestelmä parantaa asiakaspalvelutyön tehokkuutta ja tuottavuutta ja poistaa sähköpostiliikenteen ynnä muiden yhteydenottotapojen hallinnointiin liittyvät ongelmat. Tiketöintijärjestelmän avulla asiakaspalvelija näkee heti kaikki asiaan liittyvät sähköpostit, henkilökeskustelut ja palvelupyynnöt, eikä asiakkaan tarvitse alkaa selittää asiaansa aina vain uudelleen. Tiketöintijärjestelmän avulla rakennettu asiakaspalvelu poistaa päällekkäistä työtä ja taustaselvittelyä, joten yhteydenotot voidaan hoitaa entistä nopeammin ja tuloksekkaammin. Tämä lisää tietenkin myös asiakastyytyväisyyttä. Mitä nopeammin asiakaspalveluun saa yhteyden ja mitä vähemmällä asiakas saa asiansa hoidettua. Tyytyväinen asiakas kertoo kokemuksistaan myös muille, ja yritys saa näin ilmaista mainosta. Vaikka digitaalinen markkinointi on tehokasta, on puskaradio yhä tärkeässä roolissa. Huonot ja hyvät asiakaspalvelukokemukset leviävät niin työpaikkojen kahvipöytäkeskusteluissa kuin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Asiakaspalvelun edustaja

Tiketöintijärjestelmän avulla asiakaspalvelija näkee siis heti kaikki kulloinkin kyseessä olevaan asiakkaaseen liittyvät tuki- ja palvelupyynnöt, joita kutsutaan tiketeiksi, sekä sen, miten niihin on aiemmin vastattu – riippumatta siitä, millä tavoin asiakas on ollut yhteydessä. Tiketöintijärjestelmässä saattaa olla mukana puheluiden automaattinen tallennus, minkä avulla puheluiden sisältöä voidaan tarvittaessa käydä läpi joko palvelun laadun parantamiseksi tai jonkin asian varmistamiseksi. Tiketöintijärjestelmään voidaan yhdistää myös yrityksen Facebook- ja Twitter-tilit, jotta asiakas saa tasalaatuista palvelua myös ottaessaan yhteyttä sosiaalisen median kautta. Tiketöintijärjestelmään voi liittyä myös itsepalveluportaali, jotta asiakas voi jättää palautetta yrityksen nettisivuilla olevan verkkolomakkeen avulla. Palaute voidaan tarvittaessa muodostaa tiketiksi eli tuki- tai palvelupyynnöksi, jos asiakas kaipaa vastausta antamaansa palautteeseen. Itsepalveluportaali vähentää yhteydenottojen määrä, ja siten vähentää asiakaspalvelun ruuhkautumista. Verkkosivuille kannattaa laatia Usein Kysytyt Kysymykset -osio, mikä sekin vähentää yhteydenottojen määrää. UKK-sivulta asiakas löytää nopeasti vastauksen yleisimpiin kysymyksiin yrityksen toimintaan ja palveluun liittyen.

Tiketöintijärjestelmässä mahdollisesti olevat sisäänrakennetut asiakastyytyväisyyskyselyt ja raportointiominaisuudet helpottavat asiakaspalvelun laadun valvontaa ja kehittämistä. Erilaiset tiimityöratkaisut tehostavat asiakaspalvelutiimin viestintää ja yhteistyötä – tällaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi yhteentörmäyksenvaroittimet ja tiimin sisäinen chat. Tiimityötä voidaan kehittää siis myös digitaalisesti, ei vain henkilöstön yhteisillä virkistyspäivillä – vaikka nekin ovat tärkeitä!

Hyvät pikkujouluideat Helsingissä sijaitseville yrityksille

Pikkujoulu

Pikkujoulut ovat monen mielestä vuoden kohokohta työpaikalla. Pikkujoulujen järjestäjillä on iso vastuu juhlien onnistumisesta. Lue hyvät ideat siihen, missä helsinkiläinen yritys voisi tänä vuonna pikkujoulut pitää, ja mitä pikkujouluissa voitaisiin tehdä!

Parhaat juhlatilat Helsingissä

Kun on etsinnässä hyvä juhlatila, Helsinki on täynnä jännittäviä ja ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Internet on paras paikka löytää sopiva juhlatila työpaikan pikkujouluja varten, sillä nettiin on listattu käytännössä jokainen kokoustila, ravintolasali ja tilaussauna, missä kemuja voi pitää. Samalla selviää tilan vuokra ja käytettävyys haluttuna ajankohtana. Juhlatila pitää varata hyvissä ajoin, sillä marras- ja joulukuussa kaikki muutkin firmat haluavat pitää pikkujoulujaan. Vaikka jotkut firmat ajoittavat pikkujoulunsa säästösyistä lokakuulle tai jopa tammikuulle, se voisi herättää napinaa. Mikään ei ole tylsempää kuin viettää pikkujouluja joulun jälkeen! Sehän olisi sama kuin viettää keskikesän juhla juhannusta syyskuussa, tai yrittää päästä vapputunnelmaan itsenäisyyspäivänä.

on täynnä jännittäviä ja ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Internet on paras paikka löytää sopiva juhlatila työpaikan pikkujouluja varten, sillä nettiin on listattu käytännössä jokainen kokoustila, ravintolasali ja tilaussauna, missä kemuja voi pitää. Samalla selviää tilan vuokra ja käytettävyys haluttuna ajankohtana. Juhlatila pitää varata hyvissä ajoin, sillä marras- ja joulukuussa kaikki muutkin firmat haluavat pitää pikkujoulujaan. Vaikka jotkut firmat ajoittavat pikkujoulunsa säästösyistä lokakuulle tai jopa tammikuulle, se voisi herättää napinaa. Mikään ei ole tylsempää kuin viettää pikkujouluja joulun jälkeen! Sehän olisi sama kuin viettää keskikesän juhla juhannusta syyskuussa, tai yrittää päästä vapputunnelmaan itsenäisyyspäivänä.

Vankilahotellin juhlasali

Hotel Katajanokan juhlasali on rakennettu vanhan lääninvankilan kirkkosaliin. Tämä tasokas juhlatila on suorastaan hengästyttävän hieno paikka ruokailla ja viettää aikaa työtovereiden kanssa. Istumapaikkoja löytyy 130 vieraalle. Raitiovaunu 4 pysähtyy aivan hotellin viereen, joten autottomienkin pikkujouluvieraiden on helppo löytää perille. 

Sauna City Helsinki 

Sauna City Helsinki sijaitsee Kampissa kuuluisan Hotelli Tornin kupeessa. Tässä kattohuoneistossa voi viettää jopa 45 henkilön pikkujouluja saunoen ja ruokaillen. Tilavuokran hintaan sisältyy loppusiivous ja kymmenen hengen pyyhkeet sekä laudeliinat – loput joutuvat tuomaan omansa. Sauna City Helsinkiin pääsee näppärästi julkisilla, ja autoilevat vieraat saavat alennusta pysäköinnistä Stockmannin Q-parkissa.

Tenalji von Fersen (Suomenlinna)

Suomenlinna on monen mielestä Helsingin helmi. Tenalji von Fersen on tiiliholvattu juhlasali Suomenlinnan sydämessä – sen upeassa ja ainutlaatuisessa miljöössä mahtuu ruokailemaan ja juhlimaan jopa 200 henkeä. Tenalji von Fersen on kunnostettu vuodelta 1775 peräisin olevan linnoituksen leipomon viljavarastoon. Suomenlinnaan pääsee ilmaisella lautalla. Satamaan pääsee mainiosti julkisilla, ja siellä on maksullinen parkkipaikka.

Vartiovene 55

Suomen Merivoimien entinen sotalaiva Vartiovene 55 tarjoaa mahdollisuuden saunoa, ruokailla ja juhlia yli 20 hengen ryhmille. Pohjoisrannan Halkolaiturissa talviaikaan sijaitsevassa laivassa on iso sauna, ympärivuotisessa käytössä oleva ulkoporeallas (meressäkin voi uida), karaokelaitteet ja paljon muuta mukavaa.

Ideoita pikkujoulujen ohjelmanumeroiksi

Pikkujoulujen ei tarvitse olla pelkät ryyppäjäiset. Juhlinta voi alkaa vaikka joogasalilta ja jatkua sieltä jonkin kasvisravintolaan. Pikkujoulut voidaan aloittaa myös aikuisten seikkailupuistossa tai vaikka vierailulla kahvipaahtimossa.

Maksulliset ideat

1. Jooga huoltaa kehoa ja antaa valmiuksia käsitellä stressiä. Voitte tilata joogaohjaajan pikkujouluihin – varsinkin naurujooga sopii pikkujoulujen henkeen.

2. Kokkikurssi tai drinkkikoulu hiovat tiimityötaitoja rennoissa merkeissä. Lopuksi tulokset pistellään parempiin suihin.

3. Stand up -esiintyjä sopii pikkujouluihin kuin nenä päähän!

4. Ratsastusretki, laskettelu ja muut urheiluaktiviteetit sopivat varsinkin nuorekkaalle työporukalle. Islanninhevosilla voi ratsastaa turvallisesti sellainenkin aikuinen, joka ei ole lajia aiemmin kokeillut.

5. Tuulitunnelia ei välttämättä muuten pääse kokeilemaan.

Maksuttomat ideat

1. Levyraati ja karaoke sopivat varsinkin myöhäistunneille.

2. Naamiaisiin on hauska valmistautua. Naamiaisasun voi ostaa tai tehdä itse vaikka jätesäkistä.

3. Pantomiimi ja arvaa kuka -leikki saa nauramaan vatsa kippurassa

4. Tietovisoissa voidaan testata esimerkiksi maantiedon tai historian osaamista. Visaan voi osallistua yksin, pareittain tai vaikka tiimi vastaan toinen.

5. Musavisassa voidaan arvuutella pikkujouluhenkisesti vaikka joululauluja. Missä joululaulussa mainitaan joulukorttilista; missä puurokauha; missä kerrotaan revontulista?

Raha rajoittaa?

Kaikilla työpaikoilla ei tarjota rahaa pikkujoulujen järjestämiseen, tai käytettävissä oleva budjetti on niukka. Suositun juhlatilan vuokra voi olla 1500–1700 euroa, eivätkä tarjoilutkaan ole ilmaisia. Onneksi pikkujoulut voi järjestää hyvin pienelläkin rahalla. Juhlatilaksi voi riittää työpaikan oma kahvihuone, mikä koristellaan vaikka parilla joulutähdellä. Nyyttärit voivat osoittautua oikein toimivaksi ideaksi. Jotta kaikki eivät toisi glögiä, sopikaa keskenänne, kuka vastaa pasteijoista, kuka pipareista ja kuka voileivistä. Musiikkia voi soittaa nauhalta, ja karaoken tai tietovisojen järjestäminen ei maksa mitään. 

Toinen vaihtoehto on kerätä rahaa yhteiseen kassaan ja katsoa, mihin rahat riittävät – saadaanko kokoon rahat vaikka ruotsinristeilyyn? Joillain työpaikoilla järjestetään hyvissä ajoin arpajaisia tai myyjäisiä, joiden tulot käytetään työporukan yhteiseen virkistystoimintaan, kuten juuri pikkujouluihin. 

Internetin nykypäivä ja tulevaisuus

Läppäri

Enää ei ole yhtään maata, missä ei olisi verkkoon liitettyjä tietokoneita. Internetiä käytetään niin Pohjois-Koreassa, Vatikaanissa kuin Bhutanissakin (mikä oli maailman viimeinen television käyttöön ottanut maa; tämä tapahtui vuonna 1998). Arvioiden mukaan maailmassa olisi yli 500 miljoonaa internetiin liitettyä tietokonetta.

Digitaalinen teollisuus on eniten kehittyvä teollisuudenala

Mikään ei ole koskaan kehittynyt niin nopeasti kuin internet. Vielä elää ihmisiä, jotka muistavat hyvin ajan, kuin kaikki internetin käyttäjät (koko maailmassa!) saattoi laskea kahden käden sormilla. 1990-luvun lastenkirjoissa visualisoitiin tulevaisuutta. Kohta kaikilla on kotimikro, jolla voi pelata pelejä tai jonka avulla voi etsiä uusia reseptejä! Tällainen kotitietokone mahdollistaisi myös taulukkolaskentaohjelmien käytön, ja erilaisten CD-ROM -diskettien avulla pääsisi tutustumaan esimerkiksi taideaarteisiin maailman eri kolkilla. Pikkukylän lapsesta, joka oli nähnyt tietokoneista vain kuvia lehdessä, tämä kaikki tuntui yksinomaan utopistiselta. 2000-luvun vaihteessa maaseudunkin ala-asteille tulivat ensimmäiset tietokoneet ja lukujärjestykseen lisättiin erityinen ATK-tunti, jolloin opeteltiin avaamaan ja sammuttamaan tietokoneita. Eikö tunnuksin kaukaiselta ajatella noita aikoja? Alle kahdessakymmenessä vuodessa tietokone on tullut osaksi jokaista arkipäivää, ja internetiin pääsee missä vain ja melkein millä vain. 

Internetiä käytetään lähes jokaisessa työpaikassa, oli se sitten lypsykarjanavetta tai kirjanpitotoimisto. Työtehtävät ovat usein jopa riippuvaisia internet-yhteydestä. Jos yhteys katkeaa, töitä on vaikeaa tai jopa mahdotonta jatkaa. Internetiä käytetään myös vapaa-ajalla, sillä ystävyyssuhteiden ylläpitäminen, raha-asioiden hoito ja esimerkiksi ruokaostosten tekeminen tapahtuvat yhä useammin netissä. Mitä kaikkea netissä voikaan tehdä! Olipa tavoite saada pikaluotto heti tilille, ohjata kodin elektroniikkalaitteita (esimerkiksi napsauttaa sähkösauna päälle tai tarkastaa jääkaapin sisältö etänä) tai hankkia turkmenistanilainen tyttöystävä, se onnistuu internetissä. Itse asiassa, voit myös päivittää jääkaapin sisällön etänä. Jos juusto vaikuttaa lopussa, voit hoitaa asian kuntoon iltaan mennessä – käymättä itse kaupassa. Jääkaappi tilaa juuston kotiinkuljetuksella. Ei haittaa, vaikka et itse olisi kotona juustolähetystä vastaanottamassa, jos asunnossasi on esimerkiksi niin sanottu palvelueteinen, johon juustot voidaan jättää. 

Kaikki digitaaliset palvelut, laitteet ja alustat kehittyvät siis ennätysvauhtia. Uusia palveluita kehitellään erityisesti verkkokauppojen tarpeisiin, sillä ostoskäyttäytyminen on muuttunut niin, että verkkokaupat ovat pikku hiljaa syrjäyttämässä perinteiset kivijalkaliikkeet, ja kortti- tai mobiilimaksaminen käteisen rahan.

Esineiden internet ja muut tulevaisuuden visiot

Seuraava askel internetin evoluutiossa saattaa olla laajamittaisesti toimiva ja käytössä oleva esineiden internet. Esineiden internet eli teollinen internet tarkoittaa järjestelmiä, mitkä perustuvat teknisten laitteiden automaattiseen tiedonsiirtoon ja näiden laitteiden seurantaan ja ohjaamiseen internetin kautta. Älyjääkaapit ja etäohjattavat murtohälyttimet ovat jo tätä päivää, mutta vielä aika harvojen hupi.

Mitä muuta tulevaisuuden tutkijat uskovat tapahtuvan internetin kehityksessä? Ainakin internetyhteydet tulevat entisestään nopeutumaan, laaja-alaistumaan ja muuttumaan turvallisemmiksi.

Ei mene kauaa, niin internetiin on yhteydessä – vähintäänkin epäsuorasti – sata prosenttia maapallon väestöstä. Mahdollisesti myös eläimet oppivat käyttämään internetiä. Hollannissa jo kokeiltiin ”orankien tinderiä”, kun orankinaaraille tahdottiin antaa mahdollisuus valita itse parittelukumppaninsa.

Noin 90 prosenttia verkon dataliikenteestä koostuu videoista, vaikka nykyisiä nettiyhteyksiämme ei ole suunniteltu videokuvan välittämiseen. Verkkoa tullaan varmasti kehittämään siihen suuntaan, että isojen datamäärien ja videoiden välittäminen ei enää tuottaisi ongelmia. Puheentunnistus on jo vanha juttu – ennen pitkää saatamme saada suoraan aivoilla käytettävät käyttöliittymät. Myös robottiautot ja muu robottiautomaatio tulevat yleistymään ja kehittymään lähitulevaisuudessa.

Internet ja yksityisyys

Internetin ongelmia nyt ja tulevaisuudessa ovat yksityisyyteen ja yksityisyyden turvaamiseen liittyvät haasteet. Tekninen kehitys ja kasvava digitalisaatio synnyttävät aina uusia turvallisuusuhkia, joihin on paha varautua ennalta. Esimerkiksi identiteettivarkaudet ja ”verkkohuijaukset” tulevat luultavasti yleistymään.

Omaa yksityisyyttään voi ja kannattaa varjella internetissä liikkuessaan. Esimerkiksi omaa henkilötunnusta ei kannata jakaa. Sosiaalisessa mediassa voi olla kiusaus jakaa hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja elämästään, mutta tällaiset jaot kannattaa tehdä yksityisesti, ei julkisesti. Ei ole lainkaan tavatonta, että joku epärehellinen ihminen yrittää hyötyä julkaisuistasi saatavasta tiedosta. Jos esimerkiksi kerrot olevasi kahden viikon lomalla ja että asunto on sillä aikaa tyhjillään, saattaa asunto olla tyhjä kaikista arvoesineistä, kun palaat kotiin. Liian passikuvamaisia valokuvia saatetaan käyttää väärennettyjen henkilötodistusten tekemiseen. Vaikka internet kehittyisi kuinka turvalliseksi, on paras olla tarkkana.

Miten digitaalinen markkinointi voi auttaa yritystäsi

Digitaalista markkinointia pidetään edullisempana, tehokkaampana ja monipuolisempana kuin perinteistä markkinointia, esimerkiksi lehti- tai TV-mainontaa. Mitä digitaalinen markkinointi on, ja mitä hyötyä siitä voi olla myös pk-yrityksille, esimerkiksi hierojalle? Digitaalisella markkinoinnilla viitataan kaikkeen verkossa tapahtuvaan markkinointiin ja viestintään. Yrityksen ei ole pakko siirtyä käyttämään pelkästään digimarkkinointia, vaan se voi käyttää sitä vain markkinointinsa yhtenä osa-alueena. On kuitenkin nouseva trendi panostaa enemmän juuri digitaaliseen markkinointiin, eli verkkosivuston ylläpitoon, sähköpostimarkkinointiin ja sosiaalisessa mediassa mainostamiseen.

Miksi digitaalinen markkinointi on niin tehokasta?

Lyhennettynä ja kärjistettynä digitaalinen markkinointi tarkoittaa sitä, että yrityksellä on laadukkaat verkkosivut, joille ohjataan liikennettä hakukoneoptimoinnilla ja mainostamalla sivustoa muun muassa Facebookissa ja Instagramissa. Yrityksen kannattaa kerätä asiakkailtaan ja sivustollaan vierailijoilta sähköpostiosoitteita, jotta se voi kertoa uusista kampanjoistaan ja muista uutisistaan lähettämällä näille sähköpostia viikoittain tai kuukausittain.

Digitaalinen markkinointi on niin tehokasta, koska tänä päivänä kaikki vauvasta vaariin ovat verkossa. Lähes kaikki tieto etsitään internetistä. Jos joku jyväskyläläinen tahtoo varata ajan hierojalle, hän mitä suurimmalla todennäköisyydellä etsii hierojaa erilaisilla hakusanoilla Googlesta tai Bingistä. Jotta yksittäinen urheiluhieroja erottuisi, hänellä tulisi olla laadukkaat ja hakukoneystävälliset verkkosivut, joilla on suhteellisen paljon kävijöitä. Näin hänen verkkosivunsa sijoittuisi Googlen hakutulosten kärkeen. Ihmiset eivät useinkaan selaa hakutulossivuja kovin pitkälle. Huomio kiinnittyy listan kärkipäässä oleviin muutamaan maksettuun hakutulokseen ja muutamaan luonnolliseen hakutulokseen. Mikäli hieroja tarjoaa myös energiahoitoja, tämä on hyvä mainita sivuilla erikseen, jotta myös energiahoitoja etsivät löytäisivät hänet.

Pelkästään volyymi ei tee digimarkkinoinnista niin tehokasta ja kannattavaa. Toinen syy on se, että mainosmateriaalit ovat erinomaisen hyvin kohdennettavissa. Kun verkkosivut ovat kunnossa, niitä voi alkaa mainostaa esimerkiksi Facebookissa. Facebook-mainonta on erittäin edullista – sinunkin yrityksesi voi tavoittaa tuhatkunta potentiaalista asiakasta noin 50 sentillä – ja mainokset voidaan kohdistaa esimerkiksi tietylle ikäryhmälle, juuri kihlautuneille, autourheiluista kiinnostuneille tai työkseen matkustaville henkilöille. Tuloksia voidaan mitata hyvin tarkasti. On mahdollista seurata, mikä mainoskuva herätti eniten huomiota, tai kuinka monta prosenttia mainosnäytöistä johti ”julkaisuun sitoutumiseen” eli sivustolla vierailemiseen ja mahdolliseen ostotapahtumaan tai ajanvaraukseen.

Mitä pitää ottaa huomioon ennen digimarkkinoinnin aloittamista?

Digimarkkinointi kannattaa aloittaa sillä, että markkinointistrategia suunnitellaan huolella. Alussa voi olla vaikeaa tai mahdotonta tietää, mikä kanava ja millainen mainos puree parhaiten. Siksi onkin hyvä pohtia, että mitä halutaan kokeilla ja millaisella budjetilla. Kun kiinnostusta herättävä mainostyyppi ja tuottoisa kanava on löytynyt, voidaan siihen panostaa enemmänkin. Samaa mainosta ei tietenkään voi pyörittää loputtomiin, vaan on oltava vaihtelua.

Digimarkkinointia suunnitellessa on tärkeää tietää, ketkä ovat yrityksen kohderyhmä. Näin mainosnäytöt osataan kanavoida potentiaalisille asiakkaille, eikä yrityksen rahaa kulu hukkaan. Markkinointia suunnitellessa kannattaa olla jo hyvin selvillä yrityksen imagosta eli siitä, millaisen mielikuvan haluaa antaa. Onko yritys asiallinen ja luotettava, vai nuorekas ja hauska? Sopiiko yrityksen imagoon vitsikkyys? Kuinka paljon yksinyrittäjä haluaa tuoda mukaan omaa persoonaansa?

Digitaalinen markkinointi on Inbound-markkinointia, eli sen idea on herättää asiakkaassa luottamusta ja kiinnostusta. Mainosmateriaalin tavoitteena voi olla opettaa ja viihdyttää. Asiakas voi halutessaan kommentoida Facebook-mainoksia niiden alla olevaan tyhjään, julkiseen tekstikenttään. Yrittäjän tai yrityksen markkinoinnista vastaavan tulisi vastata näihin julkisiin kommentteihin, ja yksityisviestinä lähetettyihin tiedusteluihin. Digimarkkinointi on siis interaktiivista ja toisinaan myös aikaa vievää. 

Internetin käyttömme on murroksessa. Internetiä käytetään yhä enemmän mobiililaitteilla, siksi jokaisen verkkosivun olisi hyvä olla paitsi hakukone-, myös mobiiliystävällinen. Onneksi yrittäjän ei välttämättä tarvitse tietää mitään mobiilimarkkinoinnista, display-mainonnasta, podcasteista ja bannereista. Yritykseen voidaan palkata mainonnan ja markkinoinnin ammattilainen, tai markkinointi voidaan ulkoistaa. Henkilö tai yritys, jolla on kokemusta digitaalisesta markkinoinnista, voi olla yritykselle kullanarvoinen. Tutustuttuaan yrityksen toimintaan ja sen arvoihin, hän osaa optimoida kotisivut, suunnitella sopivat kampanjat ja ehdottaa esimerkiksi affiliate-mainontaa, missä maksetaan muille verkkosivujen omistajille ja esimerkiksi bloggaajille siitä, että he mainostavat kyseisen yrityksen palveluita. Yritys maksaa bloggaajalle, jos asiakas klikkaa blogissa olevaa mainosta, tai sitten yritys maksaa tietyn prosenttiosuuden asiakkaan tekemistä ostoksista. Voidaan sopia myös kertasummasta, jolla bloggaaja tekee positiivisen artikkelin yrityksestä.